Unification Sermons and Talks

by Reverends Wright

Partial List of 36 Couples

Steven Wright
December, 1998

Sang Kook Han & Byung Sook Im
Bo Hi Pak & Gi Sook Yoon
In Soo Han & Sook Ja Kim
Yo Han Lee & Shim Hi Won
Hyo Young Eu & Hwa Young Kim
In Chul Kim & Joung Sook Goo
"David" Sang Chul Kim & Ui Hong Kang
Sang Hun Lee & Han Sook Kim
Chang Sung Ahn & Ye Joung Choi
Choong Un Hwang & Kum Rang Kim
Seung Yong Moon & Byung Joo Chang

Won Pil Kim & Dal Ogk Chung
Hyo Won Eu & Gil Ja Sa
Young Whi Kim & Dae Hwa Chung
Hwan Chae Hwang & Young Sook Pak
Jae Suk Lee & Jung Won Kang
Jong Bok Hong & Myung Jin Suh
Gi Suk Lee & Saeng Ryon Chi
Yong Suk Choi & Moon Hi Choun
Bong Choon Choi & Mi Shik Shin
Sang Gil Han & Chung Un Kim
Soo Won Chung & Kyung Nam Kim

Soo Kyung Lee & Gi Young Kim
Chan Kyun Kim & Young Ja Choi
Chung Hwan Kwak & Chung Un Yoon
Han Chae Chung & Seung Hi Pak
Sung Pyo Hong & Gil Ja Eu
In Soo Han & Sun Goo Lee
Kwang Chul Hong & Myung Ja Choi
Byung Ho Kim & Young Shim Han
Jong Goo Pak & Kum Soon Choi
Joo Chan Choi & Hong Yeon Lee
Moon Kyu Song & Min Ja Jo

 Download entire page and pages related to it in ZIP format
Table of Contents
Copyright Information
Tparents Home